Home

BoMoA.nl houdt zich bezig met:

  • Het verzorgen van bouwkundige inspecties bestaande bouw;
  • Het verrichten van nieuwbouw oplevering (toets bouwbesluit);
  • Het verzorgen van veiligheidsmetingen CO en gaslekages;
  • Het uitvoeren van bouwhistorische verkenning met waardebepaling van monumenten ( conform: Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek 2009);
  • Het opstellen van constructieve analyse m.b.t. scheurvorming bij monumenten;
  • Het opstellen van bouwkundige opname en schadeanalyse (conform STABU en NEN2767);
  • Het opstellen van restauratieplan.